català castellano
Nom Email
Telèfon

Allotjament Habitació
Pensió

Núm. persones
adultos nens nadons

Data d'arribada
Data de sortida

Comentari


Si no desitja rebre futures comunicacions per la nostra part li demanem ens ho faci saber marcant amb una X el següent quadre.Els camps en negreta són obligatoris.

Empresa: Noray Estances
NIF: G 25591884
Adreça: Passeig St. Feliu, 15 - 25527 Barruera (Lleida)
Telèfon: 686 935 252 / 973 694 021
Email: info@norayestances.com

* Noray Estances respecta el dret de privacitat en tota la seva web amb l'objectiu de defensar els principis de protecció de les dades personals dels seus usuaris. Les dades proporcionades pels usuaris a Noray Estances seran incloses en un fitxer automatitzat. Vostè té dret a accedir a l'anomenat fitxer i a rectificar o cancel·lar les seves dades, dirigint-se a: info@norayestances.com. En cap cas es destinaran les seves dades a altres fins diferents dels que apareixen en aquesta web ni es lliuraran a tercers.